Đài Loan

Đài Loan(1 Trip)

Hàn Quốc

Hàn Quốc(2 Trips)

Hồng Kông

Hồng Kông(1 Trip)

Malaysia

Malaysia(1 Trip)

Nhật Bản

Nhật Bản(2 Trips)

Pháp

Pháp(1 Trip)

Singapore

Singapore(1 Trip)

Thái Lan

Thái Lan(2 Trips)

Thụy Sỹ

Thụy Sỹ(1 Trip)

Trung Quốc

Trung Quốc(3 Trips)

Vatican

Vatican(1 Trip)

Ý

Ý(1 Trip)