Ngày hội ăn lươn của người Nhật Bản – Doyo Ushi No Hi

Ngày hôm nay 30/7 chính là DOYO NO USHI NO HI – ngày hội ăn lươn của người Nhật. Theo các câu chuyện dân gian Nhật, nếu bạn ăn lươn vào ngày “Ushi no hi” bạn sẽ khỏe mạnh, dẻo dai hơn trong cả năm. …